Změna provozovny

Vážení klienti, do 30.3.2018 jsem masíroval v salonu Olympia, ale od 2.4.2018 masíruji již v nové provozovně Kosmetický salon Lenka Jarošová, nacházející se na adrese:  17. listopadu 644/14, Ostrava - Poruba, naproti Domovu sester.

Doufám, že mi i nadále zachováte svou přízeň a změna provozovny a její dostupnosti pro Vás nebude překážkou.

 

Upozornění

Vážení klienti, vzhledem k opakovaným problémům s docházkou některých z Vás, dovoluji si Vás upozornit na to, že tím, že si spolu domluvíme termím a druh masáže, uzavíráme spolu smlouvu o poskytnutí služeb. Já se zavazuji, že zde pro Vás v dohodnutý čas budu a poskytnu Vám masáž dle Vašich požadavků a potřeb. To mimo jiné znamená, že tento termín nemůžu nabídnout nikomu jinému - je rezervován jen pro Vás. Vy se pak zavazujete, že v domluvený termín přijdete a za tento čas a poskytnuté služby mi zaplatíte. Upozorňuji Vás proto, že pokud se v domluveném termínu na masáž nedostavíte, budu po Vás požadovat náhradu, jako kdybyste masáž absolvovali. Pokud se nemůžete v domluvený termín na masáž dostavit, oznamte mi to prosím co nejdříve, kdy tato okolnost nastane, nejpozději však den předem!
 

Úprava cen

Vážení klienti, Po dvou letech jsem nucen přistoupit k nepopulárnímu kroku a od 1.2.2019 opět zdražit své služby. Chápu, že se Vám tento krok nelíbí a nelíbí se ani mně, ale ekonomická situace je neúprosná. Ceny masážních prostředků stejně jako ceny energií neustále rostou a já to již nemůžu déle ignorovat. Po dlouhém zvažování jsem se rozhodl zdražit hodinovou sazbu o 50,- Kč. Věřím, že pro nikoho z Vás - mých klientů, nebude toto zdražení důvodem k tomu, aby přestal využívat mé služby, stejně tak jako jsem přesvědčen, že si tyto peníze za svou práci zasloužím. Seznamte se prosím s novým ceníkem.